Thời Gian Hoàn Vốn (Payback Period) Là Gì? Cách Tính Ra Sao?

Thời gian hoàn vốn đóng vai trò thiết yếu và quan trọng trong hầu hết tất cả các chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Trong bài viết này, Bmaty.com chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính thời gian hoàn vốn chuẩn và đơn giản nhất.

Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn (Payback Period) hay còn được gọi là thời gian thu hồi vốn được hiểu là thời gian cần thiết để thu hồi chi phí đầu tư. Nói một cách đơn giản, thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian đầu tư đạt đến điểm hòa vốn. Sự mong muốn của một khoản đầu tư có liên quan trực tiếp đến thời gian hoàn vốn của nó. Hoàn vốn ngắn hơn có nghĩa là đầu tư hấp dẫn hơn.

Thời gian hoàn vốn là chi phí đầu tư chia cho dòng tiền hàng năm. Thời gian hoàn vốn càng ngắn, đầu tư càng được mong muốn. Ngược lại, thời gian hoàn vốn càng dài thì càng ít mong muốn. Ví dụ: nếu các tấm pin mặt trời tốn 5.000 đô la để lắp đặt và số tiền tiết kiệm là 100 đô la mỗi tháng, sẽ mất 4.2 năm để đạt đến thời gian hoàn vốn.

Tham khảo bài viết: Thời Gian Cho Vay Nóng Không Cần Hộ Khẩu?

Thời gian hoàn vốn

Cách tính thời gian hoàn vốn chuẩn, đơn giản

Trường hợp 1: Thu nhập do đầu tư mang lại bằng nhau theo các năm

Trong trường hợp này công thức tính thời gian hoàn vốn như sau:

Thời gian hoàn vốn = Vốn đầu tư ban đầu / Thu nhập ròng 1 năm

Trong đó: 

Thu nhập ròng 1 năm = Khấu hao 1 năm + Lợi nhuận sau thuế 1 năm

Ví dụ: Dự án ban đầu đầu tư là 1 tỷ, dự án sẽ có vòng đời 5 năm, dự kiến thu nhập ròng hàng năm của dự án là 300 triệu/năm.

Theo công thức ta sẽ có thời gian hoàn vốn của dự án này là 3 năm < 5 năm (dự kiến). Đây là dự án tiềm năng đáng đầu tư.

Xem thêm bài viết khác: Cách Tính Vốn Chủ Sở Hữu

Thời gian thu hồi vốn

Trường hợp 2: Thu nhập do khoản đầu tư mang lại không bằng nhau theo các năm

Trong trường hợp này công thức tính thời gian hoàn vốn được tính theo 2 bước.

Bước 1: Xác định ngân lưu ròng

Ngân lưu ròng(lợi nhuận ròng) của từng năm = Doanh thu từng năm – Chi phí từng năm

Bước 2: Xác định ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm

Ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm = Vốn đầu tư ban đầu (số âm) + ngân lưu ròng từng năm

Tại thời điểm ngân lưu ròng tích lũy = 0 là thời điểm hòa vốn.

Thời gian hoàn vốn = Thời gian từ khi dự án bắt đầu đầu tư cho tới thời điểm hòa vốn.

cách tính Thời gian hoàn vốn

Quy tắc quyết định thời gian thu hồi vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn của một dự án càng dài, rủi ro càng cao. Giữa các dự án loại trừ lẫn nhau có lợi nhuận tương tự, quyết định nên đầu tư vào dự án có thời gian hoàn vốn ngắn nhất.

Khi quyết định có nên đầu tư vào một dự án hay khi so sánh các dự án có lợi nhuận khác nhau, một quyết định dựa trên thời gian hoàn vốn là tương đối phức tạp. Quyết định chấp nhận hay từ chối một dự án dựa trên thời gian hoàn vốn của nó phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của ban quản lý.

Ban quản lý sẽ thiết lập thời gian hoàn vốn chấp nhận được cho các khoản đầu tư cá nhân dựa trên việc quản lý có sợ rủi ro hay chấp nhận rủi ro hay không. Mục tiêu này có thể khác nhau đối với các dự án khác nhau vì rủi ro cao hơn tương ứng với lợi nhuận cao hơn do đó thời gian hoàn vốn dài hơn được chấp nhận cho các dự án có lợi nhuận.

Đối với các dự án lợi nhuận thấp hơn, ban quản lý sẽ chỉ chấp nhận dự án nếu rủi ro thấp có nghĩa là thời gian hoàn vốn phải ngắn.

Ưu nhược điểm của thời gian hoàn vốn

Ưu điểm

  • Thời gian hoàn vốn rất đơn giản để tính toán.
  • Nó có thể là thước đo rủi ro vốn có trong một dự án. Vì các luồng tiền xuất hiện sau này trong cuộc sống của dự án được coi là không chắc chắn hơn, thời gian hoàn vốn cung cấp một dấu hiệu cho thấy mức độ chắc chắn của dòng tiền dự án.
  • Đối với các công ty phải đối mặt với vấn đề thanh khoản, nó cung cấp một bảng xếp hạng tốt các dự án sẽ trả lại tiền sớm.

Thời gian hoàn vốn đầu tư

Nhược điểm

  • Thời gian hoàn vốn không xem xét tới giá trị thời gian của tiền tệ. Do đó khoản tiền  hôm nay sẽ được đánh giá ngang bằng với khoản tiền thu vào 2,3 năm sau.
  • Không quan tâm tới dòng tiền thu được sau thời gian hoàn vốn
  • Chú trọng tới những lợi ích ngắn hạn nên không thể coi là tiêu chí thích hợp để đánh giá hiệu quả tổng thể của cả dự án.

Thời gian hoàn vốn (Payback period) là một yếu tố được quan tâm rất nhiều khi đầu tư vào một dự án nào đó. Nội dung bài viết này của Bmaty.com chúng tôi đã giúp bạn hiểu rõ hơn hơn thề gian thu hồi vốn cũng như cách tính cụ thể.

Những thông tin trên được tư vấn bởi: Taichinhbank.com.vn

bmaty

bmaty chuyên trang tin tổng hợp về công nghệ, in ấn, game. Hi vọng sẽ cung cấp cho độc giả thông tin hữu ích nhất